JSPGO

 

FÖRKLARING AV SYMBOLER OCH GUIDE FÖR ANVÄNDNINGSOMRÅDEN/VAL

P3 standard: 99,95% filtrering av damm. Nominella skyddsfaktor = 48 (halvmask) / 1000 (helmask)

P2 standard: 96% filtrering av damm. Nominella skyddsfaktor = 12 (halvmask) / 16 (helmask)

Filtret skyddar mot:

A = Organiska ångor

B = Icke-organiska ångor

E = Sura ångor

K = Ammoniakbaserade ångor

Vid låga, medelhöga och höga nivåer (visas som rött)

Finns i flera olika storlekar för att passa oavsett ansiktsstorlek:

S=Small

M=Medium

L=Large

Filtren har ett inbyggt ”PressToCheck”-system för passformskontroll.

Typhoon™

Utandningsventil för bekväm andning. Kan användas även vid mycket låga temperaturer.


Mycket fint damm/gips

Kisel

(betong-/stensågning)

Fint damm

Ånga

Vattenbaserad färg

Lösningsmedelsbaserad färg för penselmålning

Färgslipning

Färgborttagning, kemisk eller med värme

Lacknafta

Trä (hårt)

Trä (mjukt)

MDF-skivor (maskinverktyg)

Fiber och glasfiber

Syratvätt för tegel (graffitiborttagning)

Formaldehyd

Klor

(rengöring och pooler)

Svetsning (järnhaltiga material och bly)

Glyfosat (ogräsmedel)

Bortforsling av jord (förorenad)
© 2017-2019 JSP Ltd

JSP-GO™ is a Trade Mark of JSP Ltd


Manufacturing for Safety,

Health & Wellbeing

__________