JSPGO

 

IKONER FORKLARER BRUKEN / VALGVEILEDNING

P3-standard: 99,95% filtrering for støv. Nominell beskyttelsesfaktor = 48 (halvmaske) / 1000 (helmaske)

P2-standard: 96% filtrering for støv. Nominell beskyttelsesfaktor = 12 (halvmaske) / 16 (helmaske)

Filter beskytter mot damp:

A = organisk, B = uorganisk,

E = syredamp, K = ammoniakk

Ved lave, middels eller høye nivåer (vist i rødt)

Produktstørrelse, tilpasses ansiktsstørrelsen:

S=liten M=middels L=stor

Filtrene har et innebygd ‘PressToCheck’
- system for ansiktstilpasning.

Typhoon™
Utåndingsventil som er lett å puste ut gjennom og som kan brukes ved svært lave temperaturer.


Svært fint støv / gips

Kisel (skjæring av betong/stein)

Fint støv

Tåke

Vannbasert maling

Maling med pensel, løsemiddelbasert maling

Rubbing av lakk

Fjerning av lakk, kjemisk eller med varme

White spirit

Tre (hardt)

Tre (m ykt)

MDF
(med skjæreverktøy)

Fibre og glassfiber

Mursteinsrens
(fjerning av graffiti)

Formaldehyd

Klor
(rengjøring og svømmebassenger)

Sveising (jernholdige materialer og bly)

Glyfosfat (ugressmiddel)

Flytting av jord (kontaminert)
© 2017-2019 JSP Ltd

JSP-GO™ is a Trade Mark of JSP Ltd


Manufacturing for Safety,

Health & Wellbeing

__________